• Hjallerup Skole
Billedet på sidehoved

Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup - Tlf. 99 455900 - [email protected] - EAN:5790001121792

Hjallerup skole og SFO

Nyt fra...

Nyhedsbrev fra uge 10 2019

Fastelavn er mit navn…
Mandag fejrede eleverne på 0.-3. årgang fastelavn sammen med deres lærere og pædagoger. Festen blev afholdt i SFO’ens lokaler samt udenfor. De flotte udklædte børn kan ses på vores Facebookside.
 
Besøg af naturvejledere fra Naturskolen
I denne uge havde alle elever på 3. årgang i deres natur og teknologitimer besøg af naturvejledere fra Naturskolen i Brønderslev kommune. Emnet var ”Dyrene i den kolde tid”, og eleverne lærte om dyrenes levebetingelser i naturen, hvordan de samler forråd, går i hi og dvale samt om træk til andre lande. Der var både fortælling, dialog og bevægelsesleg i aktiviteten.
 
Skolefest 2019
Der afholdes skolefest på Hjallerup Skole torsdag den 11. april i tidsrummet kl. 18.00-21.00. Efter festen sidste år blev der gennemført en spørgeundersøgelse, hvor elever, forældre og ansatte blev spurgt om deres oplevelser af aftenen. Disse svar har vi brugt til at tilrettelægge dette års fest. Blandt andet nævnte en del, at festen sluttede for sent, derfor begynder og slutter vi i år en halv time tidligere. Derudover savnede mange 0.klassernes optræden på scenen, de er også tilbage igen som et indslag. Ellers var der mange positive tilkendegivelser omkring muligheden for at se elevernes udstillinger og aktiviteter på skolen efter 7. klassernes forestilling. Denne del bevares naturligvis også i år.
Der kommer yderligere information ud om festen samt tilmelding senere. Men sæt X i kalenderen.
 
God weekend
Venlig hilsen
Kontoret
 
 

08-03-2019 AG