• Hjallerup Skole
Billedet på sidehoved

Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup - Tlf. 99 455900 - [email protected] - EAN:5790001121792

Hjallerup skole og SFO

Nyt fra...

Nyhedsbrev fra uge 40 2018

Alternativ dag for mellemtrinet
Mandag den 8. oktober har eleverne på 3.-5. årgang en alternativ dag i tidsrummet 08.00-13.35. For at styrke kendskabet til hinanden – både mellem børn og voksne, byder dagen på bevægelse indenfor forskellige sportsdiscipliner om formiddagen og faglig fordybelse om eftermiddagen. Der er informeret yderligere om indholdet på forældreintra hos de pågældende klasser.
 
Støtteforeningen for Hjallerup Skole
Der dukkede desværre ikke nogen interesserede op til generalforsamlingen i støtteforeningen og derfor er det besluttet at iværksætte en nedlukning af foreningen pga manglende tilslutning. Skulle der være nogen, som her i sidste time har lyst til at føre foreningen videre, kan man overtage en forening, hvor alt er på plads med hensyn til Samvirke, bank, hjemmeside/FB og vedtægter. I så fald retter man henvendelse til skolens ledelse.
 
Skolernes motionsdag
Torsdag den 11/10 gennemføres skolernes motionsdag for skolens ældre elever på 6.-9. årgang, og fredag den 12/10 er det resten af skolens tur til at bevæge sig. Der informeres yderligere om indholdet på forældreintra.
Fredag slutter skoledagen kl. 11.30.
 
God weekend
Venlig hilsen
Kontoret
 
 
 
 

04-10-2018 AG