• Hjallerup Skole
Billedet på sidehoved

Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup - Tlf. 99 455900 - [email protected] - EAN:5790001121792

Hjallerup skole og SFO

Nyt fra...

Nyhedsbrev fra uge 23 2018

Bogafleveringsdag
Sommerferien nærmer sig, og fredag den 22/6 er der bogafleveringsdag. På dagen vil der være almindelig undervisning kl. 08.00-09.55. Efter pausen og frem til kl. 12.15 er der oprydning i klasserne og aflevering af materialer på pædagogisk læringscenter. Alle undervisningsmaterialer og biblioteksbøger skal afleveres. Har elever brug for frilæsningsbøger i ferien aftales det med dansklærer eller skolebibliotekar.
Efter spisepausen byttes der klasselokaler og alle elever har fri kl. 13.
 
Emneuge 26
Sidste uge op mod ferien er der traditionen tro emneuge på skolen. Det betyder at alle elever på 0.-5. årgang arbejder på tværs af klasser og årgange med forskellige emner. 6. årgang er på lejrskole på Bornholm og 7.-8. årgang har linjeuge.
Alle elever møder kl. 08.00-13.00 mandag til torsdag og 08.00-11.30 fredag.
 
God weekend
Venlig hilsen
Kontoret
 
 

08-06-2018 AG