• Hjallerup Skole
Billedet på sidehoved

Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup - Tlf. 99 455900 - [email protected] - EAN:5790001121792

Hjallerup skole og SFO

Nyt fra...

Nyhedsbrev fra uge 15 2018

Tværsuge
I denne uge har skolens elever haft mulighed for at fordybe sig i mange forskellige temaer og aktiviteter, der adskiller sig fra den traditionelle fagopdelte undervisning. Det er også blevet til ture ud af huset bl.a. 2. årgangs bagehold på besøg i Hjallerup Bageri og Cafe, 2. årgangs musikhold på Stengården og 4.-5. årgang på folkebiblioteket.
I forbindelse med skolefesten kan besøgende se produkter fra ugens arbejde samt prøve forskellige aktiviteter, som eleverne har forberedt.
I vil i dag i forældreintra modtage en forespørgsel i forhold til at evaluere på jeres oplevelse af skolefesten. Vi evaluerer også på elev og lærerniveau for samlet at få en pejling på, hvordan vi skal organisere tværsuge og skolefest fremadrettet. Vi håber, I har lyst til at deltage. Det tager under 5 min. at besvare spørgsmålene.
På forhånd tak for hjælpen.
 
God weekend
Venlig hilsen
Kontoret
 
 

12-04-2018 AG