• Hjallerup Skole
Billedet på sidehoved

Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup - Tlf. 99 455900 - [email protected] - EAN:5790001121792

Hjallerup skole og SFO

Nyt fra...

Nyhedsbrev fra uge 14 2018

Tværsuge 15
I næste uge afløses den normale undervisning som bekendt af alternative aktiviteter på årgangene. Der er informeret på forældreintra om det præcise indhold i de enkelte klasser.
Som udgangspunkt møder eleverne på 0.-3. årgang kl. 08.00-13.00 og eleverne på 4.-9. årgang kl. 08.00-14.00. Der kan være tale om afvigelser og i disse tilfælde informeres der også på forældreintra.
Fredag morgen efter skolefesten er der fleksibel mødetid for de yngste elever.
I forbindelse med skolefesten vil der efter 7. årgangs forestilling i hallen være udstillinger og events på skolen, der giver et indblik i ungens arbejde, så vi opfordrer jer til efter flytning af stole i hallen at gå på skolen og se jeres børns produkter og opvisninger. Der udsendes program senere, så man kan holde sig orienteret om, hvad der foregår i afdelingerne.
 
God weekend
Venlig hilsen
Kontoret
 

05-04-2018 AG