• Hjallerup Skole
Billedet på sidehoved

Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup - Tlf. 99 455900 - [email protected] - EAN:5790001121792

Hjallerup skole og SFO

Nyt fra...

Nyhedsbrev fra uge 9 2018

Facebookgruppe for forældre til elever med ordblindeproblematikker
I forbindelse med ordblindenetværk for forældre til elever på 4.-9. årgang blev der dannet en Facebookgruppe, som kan findes ved at søge på: ”Forældre til ordblinde på Hjallerup Skole”. Gruppen er oprettet af forældre og er tænkt som et sted for erfaringsudveksling.
 
Pædagogisk dag for lærere
Fredag den 16. marts afholdes pædagogisk dag for lærere på Hjallerup Skole. Det betyder at eleverne undervises af andre voksne og efter alternativt program. For overbygningens vedkommende arbejder eleverne hjemme med en udleveret opgave. Der udsendes mere information om dagen i kommende uge.
 
Naturfagsmaraton for 6. årgang
Torsdag deltog eleverne på 6. årgang i Naturfagsmaraton, der er et kreativt og innovativt undervisningsforløb for 5. og 6. klasse, der kulminerer på en konkurrencedag. Forløbet består af en række praktiske opgaver, som eleverne skal løse. Hver opgave består af tre delopgaver. To af delopgaverne er, som hovedregel, praktiske byggeopgaver, og den sidste delopgave er en viden-opgave. Alle opgaver er designet således, at de kan løses af eleverne selv - med støtte fra lærerne og ved hjælp af materialer, der findes på skolen (eller som let og billigt kan skaffes). Alle opgaver er understøttet af værktøjsark samt forklaret i tekst. Til alle byggeopgaver er der udarbejdet en guidende videofilm.
Konkurrencedagen blev afviklet på Øster Brønderslev skole.
 
God weekend
Venlig hilsen
Kontoret
 
 
 

01-03-2018 AG