• Hjallerup Skole
Billedet på sidehoved

Idræts Allé 6, 9320 Hjallerup - Tlf. 99 455900 - [email protected] - EAN:5790001121792

Hjallerup skole og SFO

Værdigrundlag for Hjallerup Skole og SFO

En skole i trivsel – en skole i vækst
 
Værdigrundlaget består af nedenstående beskrivelse af værdierne, beskrivelse af værdiernes betydning for os og til slut en række  handleplaner.
 
Hjallerup skole vil gerne være en skole fyldt med livsglæde. Vi ønsker at både det lærende - og det legende miljø er positivt og varmt. Vi vil gerne være en skole, hvor samværet bygger på troværdighed, og hvor der er grobund for nære og varme kontakter mellem børnene indbyrdes og mellem børn og voksne et sted med social forståelse og omsorg. Vores hensigt er at være en skole, hvor elevernes selvværd og handlekompetencer udvikles, hvor der er arbejdsglæde og engagement, og hvor den enkelte tager medansvar for sin egen læring og udvikling.
 
Vi lægger op til et samarbejde, der er præget af dialog, åbenhed og gensidig tillid. Vi vil arbejde for at skolen er et rart sted at være for alle. Vi vil sikre et højt fagligt niveau, hvor kravene afpasses det enkelte barns ressourcer.
 
Derfor lægger vi vægt på værdierne: Tryghed og Nærvær - Ansvarlighed - Fællesskab -  Faglighed.
 
Tryghed og Nærvær:
 
Fordi det er en forudsætning for at modtage læring og udvikle sig socialt.
 
Med tryghed mener vi:
 
• At børnene har tillid til de voksne, som omgiver dem
• At barnet føler sig accepteret og anerkendt, som den det er
• At børnene mødes af nærværende og empatiske voksne
• At børnenes dagligdag er forudsigelig, optimal og udfordrende struktureret
• At barnets selvtillid og selvværd styrkes gennem konstruktiv kritik
 
Ansvarlighed:
 
Fordi det er vigtigt, at børnene lærer at tage ansvar for deres handlinger og forstår konsekvensen heraf.
 
Med ansvarlighed mener vi:
 
• At børnene er undervisningsparate, veludhvilede og mætte
• At børnene lærer at bidrage til fællesskabet
• At børnene lærer at tage aktiv del i egen udvikling og læring
• At børnene lærer at have respekt for andre
• At børnene lærer at have respekt for egne og andres ting
• At børnene lærer at tage konsekvensen af sine handlinger
 
Fællesskab:
 
Fordi det er vigtigt at børnene opøves i demokratiets spilleregler og lærer at respektere hinandens forskellighed.
 
Med fællesskab mener vi:
 
• At børnene lærer at respektere fælles værdier og holdninger
• At børnene er imødekommende og fordomsfri
• At børnene er en del af en gruppe med det ansvar og de pligter det kræver
• At børnene lærer at lære sammen med andre
• At børnene lærer at være sammen på ligeværdig vis
• At børnene oplever venskaber
 
Faglighed:
 
Fordi faglige kompetencer giver selvværd, og fordi kompetente mennesker er vigtige for nutidens samfund.
 
Med faglighed mener vi:
 
• At vi tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker og resurser.
• At alle børn har ret til og behov for at møde faglige krav afpasset efter deres evner og interesser
• At det enkelte barn får relevante udfordringer
• At det enkelte barn får ro og tid til fordybelse
• At vi skaber et motiverende læringsmiljø, der tager hensyn til forskellige måder at lære på
• At vi stimulerer børnenes nysgerrighed og lyst til at lære